• Lovte å kommunisere med andre medlemmer på sin partner