• Oppfyller kriteriene og det hadde fullført høyskole