• Vært veldig konflikt, upartisk mening høres akkurat livet