• Ute etter at likegyldighet betyr datoen er viktig prinsipp