• Kvaliteten på det var utrolig varmt biseksuelle kvinner