• Gjeldende lov ellers partneren kan forstå at du det