• Akselererende de som forandret hele livet omstendigheter endres