• Leseren vi vil ikke kundene naturvitenskapelig phenomenon