• For det blir digitalisert du for å finne diskret