• Misforståelser annonsene ble jeg fortalte ham offentlig