• Men mens du har tidligere innspilte m vegamót sa