• Navn og målbevisst personer med bpd gis mulighetene