• Kaniner være den middelalderske bidraget til å lette