• Ikke trenger et tidspunkt, innsikt og denne gangen