• Tilnærming til tjenestegjørende offentlig sikkerhet og ved utbruddet