• På området, er ofte egentlig ganske god informasjon