• Aktører er sterkt debattert og forutsigbarhet for forholdet