• kunstneriske fremstillinger gjør det smarte folket