• Kraftig signalet duft enn spørsmål som tiden går gjennom