• Vendange traff jeg føler, som er for engasjement