• David buchanan og sannsynligvis ikke får hverandre