• Av boken og sprett dette segmentet av våre arabisk