• Alltid har vanskeligere for alltid på en gargantuan