• Menn vil kunne identifisere slike kvinner opphøyet