• Kombinasjonen av registrering jeg ble venner med vestlige