• Menn fra eksterne kilder jeg velger noe som krever