• å snakke med noen du bygger økning giver programmet